Een aantal grote ondernemers heeft het voornemen om een fonds in te richten. Daarmee willen zij investeren in maatschappelijke impact-projecten via sport en deze investeringen verbinden aan de provinciale investeringen in sport. In 2021 krijgt dit Brabants Sportfonds in nauw overleg tussen initiatiefnemers en provincie verder vorm.