Via VisitBrabant ondersteunen we ondernemers in de vrijetijdssector en de zakelijke markt met marketing en productontwikkeling. Ook dragen we bij aan de promotie, het beheer en het onderhouden van fiets- en wandelroutes.

Totdat het nieuwe beleidskader Vrijetijd 2021-2023 is vastgesteld, gaan we door met de lopende activiteiten. Zo dragen we bij aan Van Gogh Nationaal Park en het vergroten van het bezoek aan Brabants erfgoed (bv. Zuiderwaterlinie).