We zetten in op de verdere ontwikkeling van campussen en werken aan de vergroening en verduurzaming van werklocaties via 10 grote oogst-terreinen. Daarnaast begeleiden we naar behoefte bedrijven met complexe huisvestingsvraagstukken.