We werken aan een adaptief beleidskader 2021-2023. Zo houden we rekening met de gevolgen van corona en maken we ruimte om te werken aan het te ontwikkelen beleidskader Vrijetijd, Cultuur en Sport 2021-2023.