Eind 2020 wordt het beleidskader Erfgoed geactualiseerd. Hierin worden prestaties voor deze bestuursperiode opgenomen. In 2021 voeren we het kader en de daarin genoemde prestaties uit.