Natura 2000 is het Europese netwerk van beschermde natuurgebieden. Van de 21 Brabantse N2000-gebieden zijn er 14 gevoelig voor stikstof. In vooral deze stikstofgevoelige N2000-gebieden worden herstelmaatregelen uitgevoerd. Deze herstelmaatregelen zijn erop gericht om de natuur bestendiger te maken tegen een overbelasting van stikstof.

Indicator

2021

 

2022

2023

2024

Aantal uitgevoerde maatregelen (cumulatief)

400

pm1

pm1

pm1

pm1: afhankelijk van de invulling van de 2e fase N2000-herstelmaatregelen