De evaluatie maakt onderdeel uit van de evaluatie van alle investeringsfondsen in 2021.