In 2021 verkennen we verder op welke ‘hotspots’ veel klachten voorkomen en waar een stapeling van verschillende belastingen (o.m. geluid, stof, geurhinder) kan leiden tot een lagere leefomgevingskwaliteit. Bedoeling is dat verkenning aansluit bij de informatiebehoefte die leeft rondom invoering van de omgevingswet en de gebiedsgerichte aanpak die we als Brabant voorstaan

Indicator

2021

2022

2023

2024

Rapport verkenning hotspots Brabant

1

 

 

 

Plan van aanpak hotspots

 

1