We faciliteren in samenwerking met de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij een kwalitatief hoogwaardig pakket aan handelsbevorderingsactiviteiten gericht op een sterke economische ecosystemen en clusters. Dit doen we in aanvulling op onder meer de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) én branche- en clusterorganisaties.

Indicator:

   • aantal handel bevorderende activiteiten
   • aantal deelnemende bedrijven/ kennisinstellingen


Deze aantallen zullen (mede) bepaald worden door het Meerjarenplan van de BOM