Binnen de huidige beleidstaken heeft de provincie opdracht gegeven voor een aantal extra eigen meetstations nabij de industrieterreinen Moerdijk en Antwerpen, en aanvullende ammoniakmeetpunten vanuit het MAN. Daarnaast wordt in de periode 2020-2024 in samenwerking met de brede regio rondom Eindhoven gewerkt aan een innovatief regionaal netwerk met sensormetingen in Zuid-Oost-Brabant.

Daarnaast zullen we in 2021 onderzoeken we of extra meetpunten – bijvoorbeeld in het kader van het Schone Lucht Akkoord – een toevoeging kunnen zijn om kennisvragen en witte vlekken in te vullen of als ondersteuning van burgerparticipatie en het gesprek over de omgevingsbelasting van agrarische bedrijven.