Om de sterke groei van het aantal OV-reizigers in 2030 op te kunnen vangen, moet de basis van het Brabants OV-netwerk op orde worden gebracht. We werken aan de versterking van het HOV-netwerk zodat reizigers in 2040 vanuit middelgrote steden in 30 minuten op een treinstation kunnen zijn en aan hoogfrequent treinverkeer in Brabant met de ambitie om in 2040 vanuit de Brabantse steden in 60 tot 90 minuten per trein naar o.a. de Randstad te kunnen reizen. De terugval in het reizigersaantal als gevolg van de coronapandemie wordt beschouwd als tijdelijk en verandert niets aan de lange termijn ambities.

  • Vervolgafspraken in BO MIRT 2021 over Toekomstbeeld OV 2040. 
  • Vervolgafspraken in BO MIRT 2021 over verbeteren OV Breda-Utrecht.
  • Vervolgafspraken met regio over ontwikkelagenda HOV / Bravo Direct in de regionale mobiliteitsagenda’s 2021.
  • Realisatie van de vastgestelde ontwikkelagenda Spoor, HOV en Hubs conform planning.
  • Realisatie Maaslijn door derden: oplevering in 2024.