In het voorjaar van 2021 wordt een uitvoeringsagenda opgesteld die invulling geeft aan de rolneming van de provincie op het gebied van gezondheid. Met de acties uit deze uitvoeringsagenda wil de provincie de gezondheid van de Brabanders bevorderen.