Verplichte indicator: De opkomstcijfers in Noord-Brabant van verkiezingen voor de Tweede Kamer, Provinciale Staten en gemeenteraden, weergeven in % kiezers/stemgerechtigden

Afspraak is geen percentage op te nemen, maar achteraf te rapporteren over de opkomst.