Er voor zorgen dat elk talent, Brabantse studenten en werknemers,zich op elk moment in hun werkende leven verder ontwikkelen.

Met de inzet op:

  • Toekomstgericht en flexibel opleiden van talent.
  • Brabant als voorloper van een Leven Lang Ontwikkelen.

Indicator: We ontwikkelen een arbeidsmarktdashboard waar de activiteiten die uit de actielijnen voortkomen in worden gemonitord.