In de periode 2021-2024 ondersteunen we de 40 professionele kunstinstellingen die deze bestuursperiode onderdeel uitmaken van de basisinfrastructuur. Daarnaast ondersteunen we circa 20 amateurkunstinstellingen.