We investeren in kwalitatieve verbetering van het woon- en leefklimaat voor alle (toekomstige) Brabanders met daarbij additionele aandacht voor het aantrekken en vasthouden van specifieke groepen in een internationaal concurrerende arbeidsmarkt: IT, creatief, technologisch en ondernemerstalent. We creëren daarmee omgevingen waar mensen graag zijn en elkaar ontmoeten. We stimuleren samenwerking tussen regio’s op gebied van sport, vrijetijd, cultuur, onderwijs en zorg.  We faciliteren de relatie tussen gemeenten, die de handen ineenslaan om ontwikkelingen op de juiste plekken te stimuleren en te geleiden. We pakken daarbij onze rol op gebied van vrijetijdseconomie, landschapskwaliteit, sport en cultureel erfgoed als belangrijke instrumenten om het voorzieningenniveau internationaal competitief te maken.