Indicatoren:

  • Aantal toezichtontvangers dat door ons op een of meer toezichtgebieden wordt beoordeeld (104)
  • Aantal toezichtontvangers waarmee minstens één voortgangsgesprek gevoerd is (65)
  • Aantal georganiseerde regiobijeenkomsten (4)
  • Aantal uitgevoerde thema-onderzoeken (2)

 

Verplichte indicator: Aantal gemeenten onder preventief financieel toezicht (0)