Indicator 2020 2021 2022 2023
Gemeenten waarmee gesprekken zijn gevoerd ter stimulering fitheid tegen ondermijning 15 15 15 15