We werken gebiedsgericht aan (de beschikbaarheid van) kwalitatief hoogwaardige werklocaties in de verschillende Brabantse regio’s. We leggen de focus op bedrijventerreinen als energiehubs, vraaggerichte (top)locatieontwikkeling, locaties voor XXL-logistiek en stedelijke werkmilieus. We stimuleren dat deze locaties goed bereikbaar en duurzaam zijn, en dat voor elkaar relevante hotspots onderling goed verbonden zijn.