Dataficering is een mondiale trend die gaat over het verkrijgen van digitale data en het vertalen van deze data in informatie en daarmee het bieden van toegevoegde waarde. We streven ernaar als regio de economische kansen van digitalisering optimaal en op een verantwoorde manier te benutten. Het gaat dan om meer data-verbondenheid, nieuwe bedrijvigheid en de ontwikkeling van digitale vaardigheden voor het MKB.  Met dit doel en om te borgen dat we Brabant goed aansluiten op een nationale AI-coalitie richten we een Brabantbrede dataraad in en stellen we een Actieplan Dataeconomie 2021-2023 op.

Indicator: 

  • Datamaturiteit van MKB in Brabantse topsectoren (gemiddeld 2,5 in 2018 op schaal van 1 tot 5)