Wij werken aan een circulaire economie/samenleving door duurzamer om te gaan met de beschikbare grondstoffen en natuurlijke hulpbronnen, waardoor schade aan leefomgeving wordt voorkomen en zo gezonder leven mogelijk maakt. We verminderen samen met maatschappelijke partners het gebruik van niet hernieuwbare grondstoffen volgens de landelijke afspraken met 50 procent in 2030. Om dit doel te bereiken stellen we een Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie op.

Indicator: 

  • Versnellen circulair grondstoffengebruik in de Brabantse samenleving (invulling indicator in uitvoeringsprogramma Circulaire Economie)