We bestendigen onder meer de samenwerkingsverbanden binnen de verhaallijnen Bevochten Brabant en Religieus Brabant. Dat laatste mede in het kader van het Jaar van het Brabants Kloosterleven in 2021. Daarnaast stellen we in het geactualiseerde kader de aanpak voor de verhaallijnen Innovatief en Bestuurlijk Brabant vast.