Indicator: 100% van de verzoeken van gemeenten om samen op te trekken in het kader van aantal ondersteunde procedures zijn gehonoreerd.