In samenwerking met de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij worden buitenlandse bedrijven en investeringen aangetrokken. We blijven inzetten op de acquisitie en doorontwikkeling van buitenlandse bedrijven die kwalitatief bijdragen aan de vorming van sterke economische ecosystemen. Dit moet de positie van Brabant als hoog innovatieve én logistieke hotspot versterken.

Indicator: 

  • aantal gevestigde bedrijven binnen het Meerjarenplan BOM afgesproken specifieke doelgroepen
  • aantal nieuwe arbeidsplaatsen