We stimuleren en investeren in concrete campuslocaties in Brabant als dat nodig is om de vorming van een goed functionerend ecosysteem in brede context te versterken. We ontwikkelen daartoe aan een nieuw investeringskader en stimuleren dat uitbreiding mogelijk is binnen ons geldend kader voor stikstofreductie.