Met de inzet op:

  • Het vergroten van de bekendheid en zichtbaarheid van het mkb voor talent en vice versa
  • ‘Branding’ van Brabant als ‘place to be’