De ‘Monitor Bevolking en Wonen’ en het ‘Kwartaalbeeld Woningmarkt Noord-Brabant’ zijn (4x per jaar) geactualiseerd en de omvang en samenstelling van het planaanbod voor woningbouw is geüpdatet. Vanuit een steeds actueel beeld van ‘feiten, plannen en prognoses’ speelt de provincie een actieve rol op het vlak van ‘kennis en onderzoek’ en ‘reflectie en agendering’ met betrekking tot tal van onderwerpen rond ‘bevolking, bouwen en wonen’.