De Brabantse Agenda Wonen (sept. 2017) is - op onderdelen - geactualiseerd en in lijn gebracht met ons bestuursakkoord en onze jongste bevolkings- en woningbehoefteprognose. Actuele thema's vanuit ons Actieprogramma 'Nieuwe Woonvormen en Zelfbouw' en de bestuursopdracht 'Terugdringen woningtekort en leegstand en participeren in transformaties' krijgen meer accent.