In 2021 bouwen we voort op de adequate ontwikkelde aanpak van leegstand en herbestemming. De uitgangspunten blijven: de eigenaar is verantwoordelijk, gemeenten zijn de eerste overheid, niet alles is oplosbaar of herbestembaar. We verzilveren kansen door combinaties te maken met andere opgaven. We continueren de jaarlijkse monitor ‘stand van leeg’, doen aan actieve kennisverspreiding. We stimuleren visieontwikkeling, aanpassing werkwijze en samenwerking als randvoorwaarde voor transformaties die de omgevingskwaliteit versterken.
We werken met gemeenten en andere partners aan concrete programma’s

  • die inzicht en overzicht geven in de (integrale) transformatiepotenties en -opgaven van Brabant voor de komende 20 tot 30 jaar en
  • die basis bieden voor de ontwikkeling van samenhangende actieprogramma’s op subregionale schaal, de hieruit voorkomende concrete binnenstedelijke gebiedstransformaties en de concrete aanpak van leegstand in het buitengebied
  • die resulteren aan het eind van deze bestuursperiode in actieve participatie in 10-12 stedelijke gebiedstransformaties in Brabant en in maximaal 3 coalities mbt de aanpak van leegstand in het buitengebied.