Omschrijving (toelichting)

Indicator: Verzuimdagen als % van het aantal beschikbare dagen per jaar (streefwaarde: <3,51%)

Kwaliteit (indicator)

R

Kwaliteit (toelichting)

Het voortschrijdend jaargemiddelde van 2022 binnen de gehele Provincie Noord-Brabant lag op 5,87%. Dat is fors hoger dan de streefwaarde van 3,51%.
Het valt op dat het merendeel van het ziekteverzuim in 2022 langdurig of langer dan 1 jaar is. In totaal betreft dit 4,5 procentpunt van het totale verzuim. Dit is een groot punt van aandacht voor de komende jaren waar, in samenwerking tussen de leidinggevenden en PenO, specifieke maatregelen op getroffen worden.