Voorwoord

Welkom in de webversie van de Jaarstukken 2022 van provincie Noord-Brabant

U bent op de homepage van de webversie van de Jaarstukken 2022 van de provincie Noord-Brabant. De jaarstukken zijn door Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten aangeboden.

D e jaarstukken zijn onderdeel van de sturings- en verantwoordingscyclus. De provincie rapporteer erin over de voortgang van de uitvoering over de eerste helft van het jaar. 

Een PDF-versie van de Jaarstukken 2022 vindt u in de bijlagen (rechtsboven het scherm).

Behandeling door Provinciale Staten:  26 mei 2023