Omschrijving (toelichting)

•    Er is in deze bestuursperiode een definitief besluit over de bundelroute in het kader van de bereikbaarheid Eindhoven / Helmond / Nuenen. Draagvlak is daarbij belangrijk.
•    We realiseren de nieuwe N69 (oplevering 2022)
•    We realiseren de N279 Veghel – Asten (oplevering in 2023) 
•    We realiseren de N629 (oplevering Fase II in 2025)
•    We realiseren de N65 (oplevering 2024) 

Kwaliteit (indicator)

--

Kwaliteit (toelichting)

In de uitvoering van infrastructurele projecten lopen we aan tegen allerlei grenzen zoals de dynamiek rondom stikstof (zoals bijvoorbeeld de Porthos uitspraak over de bouwvrijstelling), trage procedures bij RvS, leveringsproblemen en prijsstijgingen. 2023 zal cruciaal worden voor de vraag of én hoe projecten gerealiseerd kunnen worden. Voor de reconstructie van rijksweg N65 zijn de gemeentelijke bestemmingsplannen eind 2022 door RvS afgewezen. Na de RvS-uitspraak over de N279 Veghel-Asten kijken we opnieuw naar een goede invulling van deze robuuste rand in het Brabantse wegennet met het uitwerken van kortetermijnmaatregelen en een nieuw verkeersonderzoek binnen een brede belangenbenadering samen met de regio. De N69 is medio 2022 definitief opgeleverd.