Omschrijving (toelichting)

 

Indicator 2022 2023 2024 2025
Slagings% innovatieve startups in Brabant *) *) *) 10% hoger dan in 2020
Aantal nieuwe snelle groeiers in Brabant 5 5 5 5

*) In het najaar 2021 worden met BOM en Braventure afspraken gemaakt over de activiteiten die nodig zijn om de doelstelling ( 2025; 10% t.o.v. 2020) te realiseren. Hiertoe wordt een jaarlijkse monitor ontwikkeld waarin de voortgang te volgen is.

Voor een uitgebreider overzicht van prestaties/resultaten verwijzen we naar het programmeringsdocument EKT 2022

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Het slagingspercentage is met 3% gestegen en er zijn 5 snelle groeiers. De indicator was bij Burap II nog oranje omdat deze niet goed inzichtelijk was, dit is inmiddels verholpen via onder andere het Brabant Startup Framework.