Omschrijving (toelichting)

 

Indicator 2022 2023 2024 2025
Innovatiecoalities Min. 5      

Voor een uitgebreider overzicht van prestaties/resultaten verwijzen we naar het programmeringsdocument EKT 2022

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

In 2022 zijn een achttal innovatiecoalities opgestart. De in 2022 opgestart innovatiecoalities zijn de volgende: de batterij van en voor de toekomst; AI, data als motor voor het stuwende mkb en startups van morgen; regeneratieve geneeskunde; toekomstbestendig ecosysteem eiwittransitie; solar maakindustrie voor Brabant; Medtech, next level logistics; smart industry 4.0.