Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

We hebben ook in 2022 samengewerkt onder andere via de netwerken Zuiderwaterlinie, Hollandse Waterlinies en Brabant Herinnert. Ook is gewerkt aan de borging van het kloosternetwerk. Dit wordt in 2023 afgerond.