Omschrijving (toelichting)

 

Indicator 2022 2023 2024 2025
Geharmoniseerde jaarplannen & afsprakenkaders 6
( 4 regio’s, BOM & Braventure)
     
Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

In het voorjaar van 2022 heeft het samenwerkingsverband Braventure met haar partners een geharmoniseerd jaarplan en afsprakenkaders voor 2022 ingediend bij de provincie Noord-Brabant in navolging van een verplichting in de subsidieverlening in december 2021.