Omschrijving (toelichting)

 

  2022 2023 2024 2025
Norm Quotumwet* (aantal fte) 44,4 47,8 49,4 49,4

* De norm Quotumwet wordt jaarlijks geactualiseerd op basis van het door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gepubliceerde quotumpercentage.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

In 2022 waren 52,4 fte (1 fte conform quotumwet = 25,5 uur per week) bij de provinciale organisatie in dienst.