Omschrijving (toelichting)

 

Indicator (2021) 2022 2023 2024 2025
Ontzorging maatschappelijk vastgoedeigenaren
* Aantal deelnemende vastgoedeigenaren
20-30 40-55 40-55    
* Beoogd aantal verduurzaamde vastgoed objecten 0 20-40 30-50 50-70 30-50

Kwaliteit (indicator)

O

Kwaliteit (toelichting)

Voor 84 vastgoed objecten zijn advies trajecten ingezet waarvan 20 geheel tot en met de uitvoering zijn doorlopen. 17 vastgoedeigenaren hebben inmiddels een intentieovereenkomst ondertekend voor de verduurzaming van hun vastgoed. Doordat het advies ook de uitvoering van het werk beslaat zijn de doorlooptijden van de advies trajecten langer dan beoogd. In het eerste kwartaal van 2023 worden scenario's opgesteld om alsnog aan de doelstelling te voldoen.