Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Op basis van het NSOB-onderzoek zijn we in gesprek met provinciale uitvoeringsorganisaties om takenpakket af te stemmen op nieuwe beleidskader en komen in 2023 tot afspraken hierover. Voor wat betreft de Brabant Cloud gaan we ook in 2023 verder met toevoegen van collectiestukken aan deze digitale omgeving.