Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

De regeling is ook in 2022 opnieuw opengesteld waarbij we incidenteel, vanwege Corona, een extra impuls geven (op basis van motie M33 Extra impuls Impulsgelden, bij Beleidskader Vrije Tijd, Cultuur en Sport 2021-2022 van 26 maart 2021).?