Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

In juli 2022 is de subsidieregeling Grote Oogst vastgesteld waarbij € 3,25 mln. beschikbaar is gesteld voor de versnelling van de verduurzaming van 13 bedrijventerreinen. Voor 12 van de 13 terreinen is reeds een plan van aanpak als basis voor de uitvoering ontvangen. ? 

Verder hebben we uitvoering gegeven aan de versnellingsmogelijkheden bij campusontwikkelingen. Zo is bij Pivot Park (Oss) gewerkt aan de verdere doorontwikkeling wat mede zichtbaar is aan de nieuwbouw ‘Grizzly’ die daar verrijst. Ook hebben we in 2022 het campusbeleid geëvalueerd wat voor 2023 leidt tot verdere aanscherpingen van het beleid.