Omschrijving (toelichting)

Indicator: In Q4 2021 zijn concrete stappen gezet ten aanzien van de verantwoording van het gebruik van algoritmes. We hebben dan een inventarisatie uitgevoerd naar algoritmes die we zelf als PNB gebruiken en er is een eerste proeve van een algoritmeregister opgeleverd. In Q4 2022 zal dit register voor PNB zijn gevuld.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

De interne inventarisatie van algoritmes is afgerond. De Provincie heeft in IPO-verband een projectleidersrol op dit vlak, heeft actief bijgedragen aan het Nationaal Algoritmeregister en de eerste algoritmes zijn landelijk gepubliceerd. Intern is een eerste versie van een beheertool van algoritmes ontwikkeld, welke in 2023 verder gevuld zal worden.