Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Vrijwel alle aanbevelingen zijn in het afgelopen verslagjaar afgerond of gaan richting afronding. Om de aandacht én onderhoud naar de toekomst vast te houden is eind 2022 een Klankbordgroep Weerbaarheid en Integriteit opgericht. Hierin bespreken actiehouders ontwikkelingen rondom weerbaarheid en integriteit.