Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)

O

Kwaliteit (toelichting)

In 2022 zijn in het kader van de Maatregel Gerichte Aankoop en beëindiging veehouderijen (MGA1), die op 1 december 2022 is gesloten, 8 piekbelastersovereenkomsten gesloten. In 2023 verwachten wij dat deze agrariërs voldoen aan de voorwaarden van deze overeenkomsten en vóór eind 2024 de opstallen hebben gesloopt. 
Daarnaast worden in 2023 waarschijnlijk verschillende rijksregelingen opengesteld: Landelijke Beëindigingsregeling Veehouderijlocaties (LBV), LBV+ en MGA2, opvolger van de MGA1. Openstelling voor LBV en LBV+ wordt verwacht vanaf juni. De criteria voor deze regelingen worden medio 2023 bekend. Aan de hand daarvan zullen de nieuwe streefwaarden voor de te starten aankoopprocedures worden vastgesteld en opgenomen in de begroting. Daarom is de benaming van de indicator aangepast naar ‘Start aankoopprocedures piekbelastersregeling MGA1’, zijn de aantallen van de startende aankoopprocedures MGA1 op 0 gezet en zullen de indicatoren voor de nieuwe rijksregelingen bij Burap-II volgen.     
In 2023 zullen naar verwachting 40 transacties worden ondersteund door het stikstofloket. De verwachting is dat er minder ondersteuning zal zijn rondom transacties die leiden tot een Wnb-vergunning (door de onzekerheden voor verlening van vergunningen) maar er juist vanwege de onzekerheden veel ondersteuning nodig zal zijn voor het informeren, beantwoorden van vragen en bespreken van andere mogelijkheden.