Omschrijving (toelichting)

Indicator 2022 2023 2024 2025
Aantal uitgevoerde maatregelen (cumulatief) 5 26 56 83

Kwaliteit (indicator)

O

Kwaliteit (toelichting)

In 2022 zijn nog geen maatregelen daadwerkelijk uitgevoerd. Er zijn veel aanvragen beschikt en in voorbereiding die naar verwachting zullen optellen naar de totale beschikte som (circa € 80 mln.) voor de eerste tranche LPN.