Omschrijving (toelichting)

Indicator 2022 2023 2024 2025
Aantal uitgevoerde maatregelen (cumulatief) 400 * * *

* afhankelijk van de invulling van de 2e fase N2000-herstelmaatregelen

Kwaliteit (indicator)

O

Kwaliteit (toelichting)

De cumulatieve realisatie per 31 december 2022 is 394 maatregelen. De uitvoering van een klein aantal herstelmaatregelen in complexe gebiedsprocessen worden in 2023 opgeleverd.