Omschrijving (toelichting)

Indicator

2022

2023

2024

2025

Voortgang rivierverruimingsprojecten (MIRT fase)                            

* Meanderende Maas

 

* Oeffelt

 

* IRM pilot Hoogwater 's-Hertogenbosch / Crêvecoeur

 

* Verlengde brug Veerweg Alphen

 

 

Planuitwerking

 

Planuitwerking

 

Onderzoek

 

 

 

 

Planuitwerking

 

Planuitwerking

 

Vervolgafspraken

 

Realisatie

 

 

Realisatie

 

Realisatie

 

 

 

 

 

 

Realisatie t/m 2028

 

Realisatie t/m 2027

 

 

 

 

 

Voortgang ruimtelijke inbedding en goedkeuringsbevoegdheid GS bij versterking van primaire dijken:

  • Ravenstein-Lith (onderdeel Meanderende Maas)

 

  • Cuijk-Ravenstein

 

  • Lith-Bokhoven

 

  • Geertruidenberg-Amer-Donge-Wilhelminakanaal

 

 

Planuitwerking

 

Verkenning

 

 

 

HWBP trajectaanpak

 

 

Planuitwerking

 

Planuitwerking

 

Verkenning

 

Vervolgafspraken

 

 

Realisatie

 

Planuitwerking

 

 

 

 

 

 

Realisatie t/m 2028

 

Realisatie t/m 2028

 

 

 

 

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Eind 2022 is de verkenningsfase van dijkversterking Cuijk-Ravenstein afgerond met het bestuurlijk vaststellen van het voorkeursalternatief en het ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst. 
De provinciale coördinatieregeling is in 2022 toegepast ten aanzien van het dijktraject Moerdijk-Drimmelen (HWBP-programma) in verband met hoge urgentie bij deze primaire kering.