Omschrijving (toelichting)

Indicator

2022

2023

2024

2025

Km te herstellen regionale keringen door het waterschap: i.h.k.v. provinciale toezicht op uitvoering verbeterplannen waterschappen

Brabantse Delta

Aa en Maas

De Dommel

15,9

 

21,4

 

 

 

(*)

(*)

 

(*)   nader te bepalen: betreft een doorlopende 12-jaarlijkse toetsing, daarna te actualiseren voor 2024 e.v.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

In 2022 zijn voor de te verbeteren keringen langs de Mark, Dintel en Vliet (15,5 km regionale keringen) de procedures doorlopen. In 2022 hebben de projectplannen en bijbehorende omgevingsvergunningen voor alle deelgebieden ter visiegelegen. Er zijn enkele beroepen ingediend bij de Raad van State die in 2023 worden behandeld. In de eerste deelgebieden zijn de werkzaamheden gestart. Naar verwachting is de gehele verbetering eind 2023 conform afspraak afgerond.