Omschrijving (toelichting)

Indicator: 95% van de subsidies worden binnen de termijnen afgehandeld.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Bij de vorige bestuursrapportage hebben wij aangegeven dat de norm van 95% dit jaar niet realistisch is. We streven dit jaar naar 92% afhandeling binnen de termijnen. Het percentage ligt momenteel op 92% binnen de termijn afgehandeld. De oorzaak voor deze afwijking is gelegen in de zeer hoge werkdruk bij het team subsidies. Hierdoor is prioriteren in cases noodzakelijk