Omschrijving (toelichting)

Indicator: 95% van de facturen worden binnen de termijn van 20 dagen betaald.

Kwaliteit (indicator)

O

Kwaliteit (toelichting)

In 2022 is 93,4% van de facturen binnen 20 dagen betaald. 96,6% van de facturen is binnen 30 dagen betaald. De gemiddelde betaaltermijn in 2022 bedroeg 6,7 dagen.
Het team Financiële Administratie, dat onder andere zorgdraagt voor het tijdig registreren van de binnengekomen facturen, heeft te maken gehad met ziekteverzuim en personeelsverloop. Tegelijk heerst er een krapte op de arbeidsmarkt waardoor het tekort in capaciteit slechts gedeeltelijk opgevangen kon worden. Dit resulteerde in een tweetal pieken in de te verwerken inkoopfacturen in de maanden juni en november.